Utställning
Hem > Utställning > Innehåll
Vad är kromatografi?
- Jan 25, 2016 -
Kromatografi (Kroma vilket betyder ”färg” och grafi ”att skriva”) är kollektiv benämner för en uppsättning laboratorietekniker för separation av blandningar. Blandningen löses i en vätska som kallas den mobila fasen, som bär det genom en struktur som håller en annan material som kallas den stationära fasen. De olika beståndsdelarna i blandningen resa vid olika hastigheter, vilket får dem att separera. Avskiljandet baseras på differentiell uppdelning mellan de mobila och stationära faserna. Subtila skillnader i en förenings Fördelningskoefficient resultera i differential lagring på den stationära fasen och således ändra separation.


Kromatografi kan vara förberedande eller analytisk. Syftet med preparativ kromatografi är att separera komponenterna i en blandning för mer avancerad användning (och är således en form av rening). Analytisk kromatografi sker normalt med mindre mängder av material och är för att mäta de relativa proportionerna av analyter i en blandning. Två är inte ömsesidigt uteslutande.Vänliga hälsningar

ALWSCI team