Utställning
Hem > Utställning > Innehåll
Vad är gaskromatografi? hplc-instrument
- May 27, 2016 -

Vad är gaskromatografi?


Gaskromatografi (GC) är en vanlig typ av kromatografi som används i analytisk kemi för att separera och analysera föreningar som kan förångas utan sönderdelning. Typiska användningar av GC innefattar att testa renheten hos en viss substans eller separera de olika komponenterna i en blandning (de relativa mängderna av sådana komponenter kan också bestämmas). I vissa fall kan GC hjälpa till med att identifiera en förening. Vid preparativ kromatografi kan GC användas för att framställa rena föreningar från en blandning.

 


ALWSCI ger 10 ml, 20 ml headspace autosampler-ampuller speciellt för gaskromatografi, både krymp och skruvhals är tillgängliga.

 

Hälsningar,

ALWSCI Team